Connect on LinkedIn
Αγγλικά  Ελληνικά

/// Η τεχνολογία στις αίθουσες των δικαστηρίων

Η τεχνολογία στις αίθουσες των δικαστηρίων
28 ΦΕΒ 2015
Κατηγορία: Online επίλυση διαφορών Συγγραφέας: Petros Zourdoumis Σχόλια: 0

Η τεχνολογία στις αίθουσες των δικαστηρίων

Παρά το γεγονός πως πολλές από τις καθημερινές προσωπικές και επαγγελματικές μας δραστηριότητες γίνονται πλέον  ONLINE, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε πολλούς τομείς εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά σε σύγκριση με άλλες χώρες. Και ένας κρίσιμος τομέας είναι αυτός της δικαιοσύνης.

Στη Αμερική και πιο συγκεκριμένα στο Michigan οι δικαστές αποφάσισαν να εισάγουν την τεχνολογία στην δικαστηριακή πρακτική με σκοπό να κάνουν καλύτερες και αποτελεσματικότερες τις δικαστικές υπηρεσίες. Έτσι, σε όλα τα δικαστήρια της πολιτείας, πολλές δικαστικές κλήσεις, προκαταρτικές εξετάσεις αλλά και ακροαματικές διαδικασίες ολοκληρώνονται πλέον αποκλειστικά με τη χρήση εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης φέρνοντας μόνο «μέσω εικόνας» τους εμπλεκόμενους στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Ασφαλώς η μετάβαση από το πραγματικό στο ψηφιακό περιβάλλον είναι δύσκολη στην εφαρμογή της και απαιτεί χρήματα, αλλαγή αντίληψης και τολμηρές νομοθετικές παρεμβάσεις. Είναι όμως και αναγκαία για το μέλλον. Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες συστήματα και πρακτικές τηλεδιάσκεψης για να μειώσουν τα έξοδα μετακινήσεων και να αυξήσουν την εταιρική παραγωγικότητα. Το ίδιο συμβαίνει και στο επίπεδο της προσωπικής επικοινωνίας. Πόσο λογικό είναι να μείνουν πίσω οι κύριοι θεσμοί του κράτους;

Τα δικαστήρια του Michigan, συμμετέχοντας σε μια τεχνολογική επανάσταση στις δικαστηριακές πρακτικές, έχουν δημιουργήσει και εξοπλίσει 215 "εικονικές" δικαστικές αίθουσες, έτσι ώστε όλες οι ακροάσεις να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε 77 επαρχίες, κάθε αίθουσα δικαστηρίου διαθέτει αυτή τη δυνατότητα. Είναι μάλιστα εντυπωσιακό πως μέχρι σήμερα το τμήμα μεταγωγών του Michigan έχει κάνει 4058 «βίντεο-μεταφορές» κρατουμένων, εξοικονομώντας πάνω από 2,6 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με το κόστος της φυσικής τους μεταφοράς για τις ανάγκες των ακροάσεων.

Εκτός από την προφανή εξοικονόμηση χρημάτων και το άμεσο όφελος για τον φορολογούμενο πολίτη, με την κίνηση αυτή το Michigan αύξησε σημαντικά την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων αλλά και κατάφερε να έχει πολλούς περισσότερους  διαθέσιμους αστυνομικούς στην υπηρεσία των πολιτών που υπό άλλες συνθήκες απασχολούνταν στη διαδικασία μεταγωγής κρατουμένων. Τέλος, η τεχνολογία που εφαρμόζεται στο Michigan είναι συμβατή και μπορεί να συνδεθεί με ανάλογα συστήματα σε άλλες χώρες.

Στη χώρα μας συντηρείται ακόμη μια πολύ παραδοσιακή αντίληψη των διαδικασιών της δικαιοσύνης. Υπάρχει η άποψη πως η δικαιοσύνη αποτελεί έναν θεσμό που δεν εξυπηρετείται από την καινοτομία και γενικά μια φοβική στάση ως προς την ενσωμάτωση σε αυτήν της τεχνολογικής εξέλιξης. Θεωρούμε ως μέγιστο βήμα την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων την ώρα που ξένα συστήματα κινούνται σε πολύ πιο θεαματικές τεχνολογικές αλλαγές. Πρέπει τέλος κάποια στιγμή να μην αρκούμαστε στο να ακολουθούμε ξένες πρακτικές αλλά να χαράσσουμε πρόοδο με δικές μας τεχνολογικές πρωτοβουλίες.

Copyright ODReurope/ΠέτροςΖουρδούμης


/// 0 Comments:


/// Leave a Comment

 
Copyright 2014-2018 Mediation / Negotiation / ODR. Developed by VP