Connect on LinkedIn
Αγγλικά  Ελληνικά

/// ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή
Η ιστοσελίδα ODReuropeπαρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες της με την αποδοχή από πλευράς τους των παρακάτω Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες με το ODReurope
Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ODReurope ή αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), επικοινωνείτε με την ιστοσελίδα ODReuropeμε ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του ODReurope κατά ανάλογο τρόπο να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο. Συμφωνείτε επίσης εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ιστοσελίδας
Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο ODReurope, ενδεικτικά αναφέρονται, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, ψηφιακά αρχεία, εκδόσεις, οπτικό υλικό και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας ODReurope ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ODReurope

 Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της ιστοσελίδας
Η ιστοσελίδα ODReuropeπαρέχεται όπως μπορούν να τη δούνε οι επισκέπτες της με το περιεχόμενο και το υλικό που περιέχονται σε αυτή. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση αυτής με δική τους ευθύνη. Το ODReuropeδεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ODReurope, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από ODReurope δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το ODReurope δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
ΤοODReurope παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας για τις ανάγκες της επικοινωνίας με αυτό. Οι επισκέπτες του ODReurope διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλήσιμο, και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσουν έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) για την αρχική σελίδα ODReurope σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας τους, εφ' όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος περιγράφει το ODReurope ή τις υπηρεσίες του με ακρίβεια. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας και υποχρεώνει στην άμεση αφαίρεση του υπερ-συνδέσμου (hyperlink) από τον διαδικτυακό χώρο της ιδιοκτησίας τους.

 Μεταβολή ΠεριεχομένουΙστοσελίδας
Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του ODReurope καθώς η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της ιστοσελίδας υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του ODReurope χωρίς την προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του κοινού.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Το ODReurope χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ODReurope για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Βάση ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mails)
Τα e-mails των επισκεπτών και πελατών του ODReurope  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παροχή ενημέρωσης σε θέματα σχετικά με την εναλλακτική επίλυση των διαφορών και για κανέναν άλλο σκοπό. Παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στη βάση δεδομένων του ODReurope.  Όταν ένας επισκέπτης ή πελάτης επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται.

Απαλλαγή ευθύνης για άρθρα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας ODReurope μπορούν να αποστέλλουν άρθρα, σχόλια και ιστορίες για δημοσίευση στην ενότητα ΑΡΘΡΑ και BLOG της ιστοσελίδας.To ODReurope δημοσιεύει όλα τα άρθρα, τα σχόλια και τις ιστορίες αναφέροντας το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα. Διατηρεί ταυτόχρονα το δικαίωμα μη δημοσίευσης άρθρων, σχολίων και ιστοριών εάν κρίνει πως δεν τηρούν τους κανόνες ευπρέπειας του δημοσίου λόγου και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της ιστοσελίδας. Επίσης κάνει αναδημοσιεύσεις άρθρων και υλικού από άλλους συγγραφείς. Το ODReurope σε καμιά περίπτωση δε φέρει την ευθύνη του δημοσιευμένου άρθρου, τόσο ως προς το περιεχόμενό του όσο και ως προς την τυχόν παραβίαση από αυτό δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πρωτότυπων δημιουργών.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων
Το ODReurope δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του ODReurope. Προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας ODReurope συμφωνούν αυτόματα ότι οι συγκεκριμένοι Όροι Χρήσης υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία σχετικά με όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών και της ιστοσελίδας ODReurope. Οποιαδήποτε διαφορά που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας ODReurope ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά μέσω της  διαπραγμάτευσης ή και αν χρειαστεί της διαμεσολάβησης (online ή με φυσική παρουσία των μερών). Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, η διαφορά θα επιλύεται στα αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Copyright ODReurope
Copyright 2014-2018 Mediation / Negotiation / ODR. Developed by VP